Izaberi zdravlje logotip

Ovdje ste: Neprijatelji zdravlja / Dijabetes / Pretilost i dijabetes uzrokuju visoku stopu zatajenja bubrega u SAD-u

Pretilost i dijabetes uzrokuju visoku stopu zatajenja bubrega u SAD-u

bubreg.jpg Za razliku od Europljana, Amerikanci s kroničnim zatajenjem bubrega imaju dva puta veći rizik razviti završni stadij zatajivanja bubrega zbog većeg broja dijabetičara i pretilih u toj skupini bolesnika. Norveški su liječnici usporedili 65 00 Norvežana i 20 000 Amerikanaca s namjerom da bi bolje razumjeli zašto je u Americi toliko veći broj bolesnika sa završnim stadijem zatajenja bubrega, bolesnika koji su na dijalizi te bolesnika kojima je potrebna transplantacija bubrega. Pojavnost kronične bolesti bubrega je bila slična u obje zemlje (11% u Americi, 10.4% u Norveškoj). Međutim, istraživači su otkrili da u grupi Amerikanaca rizik progresije kornične bolesti bubrega u završni stadij zatajenja bila 2.5 puta veća. Američki i norveški pacijenti bili su slični po mnogim parametrima istraživanja, uključujući godine i postotak očuvane bubrežne funkcije kad su započeli dijalizu.

U grupi američkih pacijenata bio je znatno veći postotak oboljelih od dijabetesa i pretilih, što su inače poznati čimbenici rizika obolijevanja bubrega. Znanstvenici su zaključili da su pretilost i fizička neaktivnost doveli do povišenog krvnog tlaka i dijabetesa tip 2, što je uzrokovalo završni stadija zatajenja bubrega. Kao zaključak navode važnost redovonog posjeta nefrologu radi bolje kontrole dijabetesa i povišenog krvnog tlaka, kao i anemije i elektrolita, što može produljiti očuvanje bubrežne funkcije i odgoditi početak dijalize.

Izvor: HealthDay
Joomlart