Izaberi zdravlje logotip

Ovdje ste: Neprijatelji zdravlja / Dijabetes / Dijabetičarke trebaju plan prevencije lomova kostiju

Dijabetičarke trebaju plan prevencije lomova kostiju

kosti.jpg Jedna od bolesti vezanih uz debljinu je dijabetes. Iako se dosad lomovi kostiju tradicionalno nisu smatrali komplikacijom dijabetesa istraživanje Dr. Janghorbania iz Isfahan University of Medical Sciences u Iranu pokazalo je da pojedine žene s dijabetesom tipa 1 i tip 2 imaju povećani rizik loma kuka pri padu. Istraživanje je obuhvaćalo 109 983 žena između 34 i 59 godina, u razdoblju od 1980. do 2002. Istraživača je zanimala povijest njihove bolesti, način liječenja i potencijali rizici loma kuka. U tom periodu je 1 398 (1.2%) slomilo kuk. Rezultati su pokazali da su žene s dijabetesom tip 1 imale 7 puta veci rizik od žena iste dobi koje nisu bolovale od dijabetesa, te da su žene s dijabetesom tip 1 imale dvostruko veći rizik loma od žena s dijabetesom tip 2 iste dobne skupine. Točni mehanizmi fraktura i rizičnih faktora zasad su još nepoznati.

Poznato je da se rizik od loma povećevas trajanjem dijabetesa tip 2: trajanje bolesti 12 i više godina 3 puta više povećava rizik od loma nego u žena koje ne boluju od dijabetesa. Također navode da se rizik povećava u osoba koje uzimaju inzulin, ali smatraju da tome pridonosi ozbiljniji tok bolesti, nego inzulin sam. No, potrebna su daljnja istraživanja o utjecaju inzulina na rizik lomova.

Izvor: Diabetes Care, July 2006
Joomlart